Yrityswiki

Etusivu: Yritysmuodot

Suomessa yleisimmin käytetyt yritysmuodot

Suomessa on käytössä useita eri yritysmuotoja. Esimerkiksi yksin toimiva henkilö voi ryhtyä yrittäjäksi melkoisen pienin kustannuksin ja pienellä byrokratialla rekisteröimällä itselleen toiminimen, kun taas osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään kahta jäsentä ja 2500 euron osakepääomaa. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin toiminimestä, osakeyhtiöstä ja muista yritysmuodoista. Jatkahan lukemista!

Toiminimi

 • Perustaminen: 105 euroa
 • Yhdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Toiminimi
 • Lyhenne suomeksi: T:mi tai Tmi
 • Nimi ruotsiksi: Enskild firma
 • Lyhenne ruotsiksi: —
 • Nimi englanniksi: Sole proprietorship tai Sole trader tai Proprietorship
 • Lyhenne englanniksi: —
 • Nimi saksaksi: Einzelunternehmen
 • Lyhenne saksaksi: —

Toiminimellä (t:mi) töitä tekevä henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tällaisen yritysmuodon perustaminen maksaa tällä hetkellä vähintään 105 euroa. On syytä huomioida, että tuohon summaan ei sisälly mahdolliset aputoiminimet (95 euroa kappaleelta) eivätkä muut sellaiset kustannukset. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yhtiö, vaan toiminimen omistaja vastaa yrityksen toiminnasta ja myös sen velvoitteista, kustannuksista, byrokratiasta omissa nimissään. Näin ollen esimerkiksi toiminimelle kertyneet mahdolliset velat ovat myös yrittäjän itsensä velkoja.

Avoin yhtiö

 • Perustaminen: 225 euroa
 • Vähintään kahdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Avoin yhtiö
 • Lyhenne suomeksi: ay
 • Nimi ruotsiksi: Öppet bolag
 • Lyhenne ruotsiksi: —
 • Nimi englanniksi: Partnership tai General partnership
 • Lyhenne englanniksi: —
 • Nimi saksaksi: Die offene Handelsgesellschaft
 • Lyhenne saksaksi: OHG tai oHG

Ay:n, eli avoimen yhtiön, voi perustaa pelkällä työpanoksella ilman rahallista panosta. Alkupottia ei siis tarvita. Tällaisen yhtiön perustaminen edellyttää vähintään kahta “yhtiömiestä”, joten sitä ei voi siis perustaa yksinään. Lisäksi on syytä huomioida, että jos toinen osakkaista eroaa tai poistuu muuten pelistä, myös yhtiön toiminta on tulossa tiensä päähän: avoin yhtiö voi toimia tuollaisessa tilanteessa enintään vuoden ajan. Avoimen yhtiön perustamisilmoitus on tällä hetkellä 225 euroa.

Kommandiittiyhtiö

 • Perustaminen: 225 euroa
 • Vähintään kahdelle henkilölle, joista toinen tuo rahaa, toinen työpanoksen
 • Nimi suomeksi: Kommandiittiyhtiö
 • Lyhenne suomeksi: ky
 • Nimi ruotsiksi: Kommanditbolag
 • Lyhenne ruotsiksi: Kb
 • Nimi englanniksi: Commandite company
 • Lyhenne englanniksi: —
 • Nimi saksaksi: Die Kommanditgesellschaft
 • Lyhenne saksaksi: KG

Kommandiittiyhtiön (ky) perustaminen maksaa 380 euroa. Kommandiittiyhtiössä voi olla äänetön yhtiömies, jolta vaaditaan rahallinen panos. Sen lisäksi yhtiössä voi olla niin sanottu vastuunalainen yhtiömies, jolta rahapanosta ei edellytetä, mutta jolta tarvitaan ainakin työpanos. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat sopia kumpi käyttää päätösvaltaa, vai käyttävätkö yhtiömiehet sitä tasavertaisesti. Tällaisessa yritysmuodossa riskit ja vastuun kantaa koko omaisuudellaan ja henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies.

Osakeyhtiö

 • Perustaminen: 380 euroa + vähintään 2500 euron osakepääoma
 • Vähintään kahdelle henkilölle, joista toinen varajäsen ja toinen jäsen
 • Nimi suomeksi: Osakeyhtiö
 • Lyhenne suomeksi: Osakeyhtiö tai oy
 • Nimi ruotsiksi: Aktiebolag
 • Lyhenne ruotsiksi: Ab tai Abp
 • Nimi englanniksi: Limited company tai Corporation tai Incorporated
 • Lyhenne englanniksi: Ltd. tai LLC
 • Nimi saksaksi: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • Lyhenne saksaksi: GmbH

Kuten yllä mainittiin, normaali osakeyhtiö, joka on siis yksityinen osakeyhtiö, tarvitsee vähintään 2500 euron pääoman perustamisvaiheessa. Julkinen osakeyhtiö (oyj) vaatii 80 000 euroa ja sellaisen muodon on valinnut esimerkiksi Nokia Oyj. Jos haluat perustaa osakeyhtiön, sen osakepääoman pitää olla kasassa kun yritystä ollaan perustamassa. Jos sitä ei ole, yrityksen perustamisilmoituksen käsitteleminen junnaa paikallaan ja se saattaa jopa raueta. Rauetessaan perustamisilmoitus voi mennä hukkaan, sillä sitä ei välttämättä saa syystä tai toisesta takaisin.

Osuuskunta

 • Perustaminen: 380 euroa
 • Vähintään yhdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Osuuskunta
 • Lyhenne suomeksi: osuus tai osk (aikaisemmin ok.)
 • Nimi ruotsiksi: Kooperation tai yleisesti käytetty Andelslag (lyhenne Anl)
 • Lyhenne ruotsiksi: —
 • Nimi englanniksi: Cooperative tai Co-operative
 • Lyhenne englanniksi: coop tai co-op
 • Nimi saksaksi: Genossenschaft
 • Lyhenne saksaksi: —

Osuuskunnan (osk) perustamisessa ei ole vähimmäisosuuspääomaa. Siinä päätäntävaltaa käyttävät osuuskunan jäsenet, jotka ovat myös sen omistajia. Osuuskunta on Suomessa saanut huomiota osakseen kiitos Eezyn ja Ukko.fi-laskutuspalvelun, mutta lukumäärällisesti ne ovat erittäin harvinaisia yhtiömuotoja. Toisaalta osuuskunnan jäsenyys on erittäin yleistä: yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu johonkin osuuskuntaan, kuten osuuspankkiin tai osuuskauppaan. Oman osuuskunnan perustaminen edellyttää nykyään vain yhtä jäsentä. Aikaisemmin sen perustaminen vaati vähintään kolmea jäsentä. Osuuskunnan perustamisilmoitus maksaa 380 euroa.