Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

Etusivu: Yritysmuodot

Suomessa yleisimmin käytetyt yritysmuodot

Suomessa on käytössä useita eri yritysmuotoja. Esimerkiksi yksin toimiva henkilö voi ryhtyä yrittäjäksi melkoisen pienin kustannuksin ja pienellä byrokratialla rekisteröimällä itselleen toiminimen, kun taas osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään kahta jäsentä ja 2500 euron osakepääomaa. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin toiminimestä, osakeyhtiöstä ja muista yritysmuodoista. Jatkahan lukemista!

Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja)

Toimimeä ei välttämättä tarvitse rekisteröidä.*

 • Perustamisilmoitus: 60€ (alv. 0%) sähköisesti tai 110€ (alv. 0%) paperi-ilmoituksena.
 • Toiminimi on tarkoitettu yhdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Toiminimi
 • Lyhenne suomeksi: T:mi tai Tmi
 • Nimi ruotsiksi: Enskild firma
 • Lyhenne ruotsiksi: —
 • Nimi englanniksi: Sole proprietorship tai Sole trader tai Proprietorship
 • Lyhenne englanniksi: SP (jos käytetään ylemmän rivin ensimmäistä vaihtoehtoa)
 • Nimi saksaksi: eingetragenes Einzelunternehmen tai Einzelunternehmen
 • Lyhenne saksaksi: e.U. (jos käytetään ylemmän rivin ensimmäistä vaihtoehtoa)

Toiminimellä (T:mi, Tmi tai Toiminimi) töitä tekevä henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tällaisen yritysmuodon perustaminen maksaa tällä hetkellä vähintään 60 euroa ja se maksetaan etukäteen. On syytä huomioida, että tuohon summaan ei sisälly mahdolliset aputoiminimet (60 euroa kappaleelta ilmoitettaessa säköisesti) eivätkä muut sellaiset kustannukset. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yhtiö, vaan toiminimen omistaja vastaa yrityksen toiminnasta ja myös sen velvoitteista, kustannuksista, byrokratiasta omissa nimissään. Näin ollen esimerkiksi toiminimelle kertyneet mahdolliset velat ovat myös yrittäjän itsensä velkoja.

Huomioitavaa nimeä valittaessa: Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nimiohjeistuksen mukaan toiminimessä ei ole pakko mainita yritysmuotoa, mutta yleensä se esiintyy muodossa Tmi tai Toiminimi.

*) Maatilataloutta tai kalastusta harjoittavien yksityisten elinkeinonharjoittajien ei tarvitse ilmoittautua kaupparekisteriin. Kaupparekisteriin ei tarvitse ilmoittautua myöskään siinä tapauksessa jos elinkeinotoimintaa varten ei ole käytössä omasta asunnosta erillistä liiketilaa, eikä palveluksessa ole muita henkilöitä kuin aviopuoliso, alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi, eikä elinkeinotoiminta ole luvanvaraista.

Avoin yhtiö

 • Perustaminen: 240€ (alv. 0%) paperi-ilmoituksena (sähköisessä asiointipalvelussa ei vielä voi perustaa)
 • Avoin yhtiö on tarkoitettu vähintään kahdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Avoin yhtiö
 • Lyhenne suomeksi: Ay
 • Nimi ruotsiksi: Öppet bolag
 • Lyhenne ruotsiksi: —
 • Nimi englanniksi: Partnership tai General partnership
 • Lyhenne englanniksi: GP (jos käytetään ylemmän rivin jälkimmäistä vaihtoehtoa)
 • Nimi saksaksi: Die offene Handelsgesellschaft
 • Lyhenne saksaksi: OHG tai oHG

Ay:n, eli avoimen yhtiön, voi perustaa pelkällä työpanoksella ilman rahallista panosta. Alkupottia ei siis tarvita. Tällaisen yhtiön perustaminen edellyttää vähintään kahta ”yhtiömiestä”, joten sitä ei voi siis perustaa yksinään. Lisäksi on syytä huomioida, että jos toinen osakkaista eroaa tai poistuu muuten pelistä, myös yhtiön toiminta on tulossa tiensä päähän: avoin yhtiö voi toimia tuollaisessa tilanteessa enintään vuoden ajan. Avoimen yhtiön perustamisilmoitus on tällä hetkellä 240 euroa ja se maksetaan etukäteen.

Huomioitavaa nimeä valittaessa: Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nimiohjeistuksen mukaan avoimen yhtiön nimessä ei voi käyttää lyhennettä ”Ay”.

Kommandiittiyhtiö

 • Perustaminen: 240€ (alv. 0%) paperi-ilmoituksena (sähköisessä asiointipalvelussa ei vielä voi perustaa)
 • Kommandiittiyhtiö on tarkoitettu vähintään kahdelle henkilölle, joista toinen tuo rahaa, toinen työpanoksen
 • Nimi suomeksi: Kommandiittiyhtiö
 • Lyhenne suomeksi: Ky
 • Nimi ruotsiksi: Kommanditbolag
 • Lyhenne ruotsiksi: Kb
 • Nimi englanniksi: Commandite company
 • Lyhenne englanniksi: —
 • Nimi saksaksi: Die Kommanditgesellschaft
 • Lyhenne saksaksi: KG

Kommandiittiyhtiön (Ky) perustaminen maksaa 240 euroa ja se maksetaan etukäteen. Kommandiittiyhtiössä voi olla äänetön yhtiömies, jolta vaaditaan rahallinen panos. Sen lisäksi yhtiössä voi olla niin sanottu vastuunalainen yhtiömies, jolta rahapanosta ei edellytetä, mutta jolta tarvitaan ainakin työpanos. Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat sopia kumpi käyttää päätösvaltaa, vai käyttävätkö yhtiömiehet sitä tasavertaisesti. Tällaisessa yritysmuodossa riskit ja vastuun kantaa koko omaisuudellaan ja henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies.

Huomioitavaa nimeä valittaessa: Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nimiohjeistuksen mukaan kommandiittiyhtiön nimessä ei saa mainita äänettömän yhtiömiehen nimeä.

Osakeyhtiö

 • Perustamisilmoitus: 275€ (alv. 0%) sähköisesti tai 380€ (alv. 0%) paperi-ilmoituksena
 • Vähintään kahdelle henkilölle, joista toinen varajäsen ja toinen jäsen
 • Nimi suomeksi: Osakeyhtiö
 • Lyhenne suomeksi: Osakeyhtiö tai Oy
 • Nimi ruotsiksi: Aktiebolag
 • Lyhenne ruotsiksi: Ab tai Abp
 • Nimi englanniksi: Limited company tai Corporation tai Incorporated
 • Lyhenne englanniksi: Ltd. tai LLC
 • Nimi saksaksi: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 • Lyhenne saksaksi: GmbH

Kuten yllä mainittiin, normaali osakeyhtiö, joka on siis yksityinen osakeyhtiö, tarvitsee vähintään 2500 euron pääoman perustamisvaiheessa. Päivämäärästä 1.7.2019 lähtien ei 2500 euron pääomaa enää tarvita. Julkinen osakeyhtiö (Oyj) vaatii 80 000 euroa ja sellaisen muodon on valinnut esimerkiksi Nokia Oyj. Jos haluat perustaa osakeyhtiön, sen osakepääoman pitää olla kasassa kun yritystä ollaan perustamassa. Jos sitä ei ole, yrityksen perustamisilmoituksen käsitteleminen junnaa paikallaan ja se saattaa jopa raueta. Rauetessaan perustamisilmoitus voi mennä hukkaan, sillä sitä ei välttämättä saa syystä tai toisesta takaisin.

Osuuskunta

 • Perustaminen: 380€ (alv. 0%) paperi-ilmoituksena (sähköisesti perustaminen ei ole vielä mahdollista)
 • Osuuskunta on tarkoitettu vähintään yhdelle henkilölle
 • Nimi suomeksi: Osuuskunta
 • Lyhenne suomeksi: osuus tai osk (aikaisemmin ok.)
 • Nimi ruotsiksi: Kooperation tai yleisesti käytetty Andelslag
 • Lyhenne ruotsiksi: Anl (jos käytetään ylemmän rivin jälkimmäistä vaihtoehtoa)
 • Nimi englanniksi: Cooperative tai Co-operative
 • Lyhenne englanniksi: coop tai co-op
 • Nimi saksaksi: Genossenschaft
 • Lyhenne saksaksi: e. G. tai eG

Osuuskunnan (osk) perustamisessa ei ole vähimmäisosuuspääomaa. Siinä päätäntävaltaa käyttävät osuuskunan jäsenet, jotka ovat myös sen omistajia. Osuuskunta on Suomessa saanut huomiota osakseen kiitos Eezyn ja Ukko.fi-laskutuspalvelun, mutta lukumäärällisesti ne ovat erittäin harvinaisia yhtiömuotoja. Toisaalta osuuskunnan jäsenyys on erittäin yleistä: yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu johonkin osuuskuntaan, kuten osuuspankkiin tai osuuskauppaan. Oman osuuskunnan perustaminen edellyttää nykyään vain yhtä jäsentä. Aikaisemmin sen perustaminen vaati vähintään kolmea jäsentä. Osuuskunnan perustamisilmoitus maksaa 380 euroa ja se maksetaan etukäteen.

Huomioitavaa nimeä valittaessa: Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nimiohjeistuksen mukaan osuuskunnan nimessä ei saa olla henkilön nimeä.