Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

Etusivu: Nopeasti lukaistavaa

Starttirahan edellytykset ja sen määrä

Mikä on starttiraha? Se on rahallinen tuki, jota saatetaan myöntää aloittavalle yritykselle. Sitä voidaan myöntää jos henkilö on vasta perustamassa yritystä, mutta ei ole aloittanut vielä yrityksen toimintaa. Starttirahaa haetaan TE-toimiston nettipalvelun välityksellä tai hakemalla työvoimatoimistosta lomake, jossa selvitetään esimerkiksi yrityksen toiminnan kuvaus ja kerrotaan rahoitussuunnitelmasta.

Mitkä ovat sen saamisen edellytykset? Starttirahan saamisen edellytyksiin luetaan, että henkilö on työtön työnhakija tai sellainen henkilö, joka siirtyy kokoaikaiseksi yrittäjäksi oltuaan sitä ennen palkkatöissä, opiskelijana tai kotityössä. Lisäksi TE-keskus, siis työvoimatoimisto, tarkastelee tapauskohtaisesti onko yrittäjyys starttirahaa hakevalle henkilölle paras keino työllistyä. Sitä voidaan myöntää jos hakija on ryhtymässä päätoimisesti yrittäjäksi, hänellä on riittävät valmiudet pyörittää yritystä ja pitää sen toiminta kannattavana, sekä onko starttiraha tarpeellinen toimeentulon kannalta.

Kuinka paljon voi saada starttirahaa? Se on 32,66 euroa päivältä vuonna 2014. Sen päälle voidaan laittaa TE-toimiston harkinnan mukaan lisäosa, jonka suuruus vaihtelee. Se voi olla enintään 60% edellä mainitun perusosan määrästä. Näin ollen jos perusosan määrä on 32,66 euroa, lisäosa voi korkeimmillaan olla 19,59 euroa päivässä. Tällöin starttirahaa voi enimmillään saada 52,25 euroa päivässä. Sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Rahaa voi saada 18 kuukauden ajalta.

Miten saa myönteisen päätöksen starttirahahakemukselle?

Lyhyesti sanottuna se edellyttää sitä, ettei hakijalla ole eurovelkoja, hänellä on takana joko yrittäjyyskoulutus tai muut riittävät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi, hänellä on kelvollinen liiketoimintasuunnitelma ja puolueettoman tahon, kuten Uusyrityskeskuksen, antama puoltava lausunto, sekä tarvittaessa luotonantajan lainalupaus, ja jos perustettavan yrityksen alan kilpailutilanne vaikuttaa siltä, että siellä on rako ansaita toimeentulo. Kaiken tämän lisäksi päätöksen tekemiseen vaikuttaa tapauskohtainen harkinta.

Kuinka kauan starttirahapäätöksen tekeminen vie?

Päätöksen tekemisessä eniten aikaa vie esivalmistelujen tekeminen, kuten liitteiden hankkiminen, ja sen takia hakijan kannattaa tehdä starttirahahakemus mahdollisimman ajoissa ja huolehtia siitä, että se sisältää tarvittavat tiedot. On tärkeää muistaa, että jos starttirahaa ollaan hakemassa, ettei liiketoiminta saa käynnistyä ennen päätöksen tekemistä. Se tarkoittaa, ettei starttirahahakemuksen ollessa vireillä saa rekisteröidä yritystä kaupparekisteriin, alv-rekisteriin tai ennakkoperintärekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän ja Y-tunnuksen voi hakea tässä vaiheessa vain jos siitä on sovittu TE-toimiston kanssa ja jos se on välttämätön yrittäjälle yrityksen toiminnan valmisteluvaiheessa. Jos esimerkiksi arvonlisäverovelvollisten rekisteriin on jo tehty merkintä, silloin liiketoiminta katsotaan alkaneeksi. Siinä tapauksessa starttirahahakemuksesta tulee automaattisesti hylky.