Företagsprofil

tillhandahålls av Yrityswiki

Registerbeskrivning

 1. Den registeransvarige

  • Namn: 30 neliötä Oy
  • Adress: PL 59, 06101 Borgå
  • E-postadress: petri.ikonen@30neliota.fi
 2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

  • Namn: Petri Ikonen
  • Adress: samma som ovan
  • E-postadress: samma som ovan
 3. Registrets namn

  Yrityswiki-tjänstens företagsregister.

 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

  Underhålla kund- och tjänsteförhållande.

 5. Registrets datainnehåll

  Detaljer om vad servicekunden har beställt, kundföretagets namn, företagsnamn, faktureringsadress och information som kunden har gett, t.ex. webbadress och affärssektor.

 6. Regelmässiga uppgiftskällor

  Företags- och organisationsdatasystemet, registrera underhållarens egen verksamhet, och kundverksamhet.

 7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

  Kundföretagets faktureringsinformation eller annan information som är avsedd att vara privat delas inte regelbundet. Sådan företagsinformation, som är avsedd för allmänheten, som kontaktinformation och webbplatsadress, delas regelbundet med till exempel sökmotorer och andra användare av denna tjänst, som potentiella kunder hos nämnda kundföretag.

 8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

  Information kan ges utanför EU (Europeiska unionen) och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

 9. Principerna för skyddet av registret

  Information som är avsedd att vara privat hålls i ett låst förvar, och om informationen är digital, skyddas den programmässigt.

Frågor, idéer? Kontakta kundsupport: info@yritys.wiki