Yrityswiki

apua uudelle yrittäjälle

Etusivu: Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisesta löytyy runsaasti informaatiota ja vaihe vaiheelta perustamisessa opastavia ohjeistuksia. Yritysmuodosta riippumatta on tärkeää, että perustamista harkitsevalla henkilöllä, tai henkilöillä, on tuntemusta siitä alasta, jolla he aikovat toimia. Toimialan tuntemiseen kuuluu varsinainen palveluiden tai tuotteiden valmistaminen tai tarjoaminen, mutta osa ehkä yllättyy lukiessaan, että siihen kuuluu myös alan markkinoiden ja merkittävimpien kilpailijoiden tuntemus. Pelkällä ammattitaidolla tai visiolla ei siis kannata rynnätä tulta päin, vaan hankkia hyvissä ajoin tietoa ja kokemusta. Niiden pohjalta voi rakentaa yritysidean ja jatkaa eteenpäin.

Jokaisessa yritysmuodossa on hyvä tutkia yritysidean plussia ja miinuksia tarkkaan, ja selvittää hyvissä ajoin onko yrityksen toiminnassa jotakin luvanvaraista. Samalla kilpailijoiden toimintaan on syytä tutustua. Niiden heikkoudet ja vahvuudet on hyvä tuntea. Kirjanpitoa varten on syytä tiedustella tarjouksia useammaltakin eri taholta. Sopivan kirjanpitäjän löydyttyä on tärkeää tehdä sopimus kirjallisesti. “Mustaa valkoisella” on hyvä nyrkkisääntö kaikessa yritystoimintaan liittyvässä.

Yrityksen perustaminen on nettiaikana usein kohtuullisen nopeaa: yrityksen perustamisasiakirjat voi laittaa kuntoon jopa 15 minuutissa. Esimerkiksi YTJ-palvelussa on osakeyhtiön perustamista varten vaihe vaiheelta opastava “työkalu,” tai lomakesarja, jonka voi koostaa omaan tahtiin ja jopa tallentaa keskeneräiseksi jos on tarpeen selvittää joitakin siihen liittyviä asioita ennen seuraavaa vaihetta.

Hieman toiminimen perustamisesta

Toiminimen perustaminen voi sisältää perustamisilmoituksen tekemisen kaupparekisteriin jos hänen on tarkoitus harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa taikka jos työtä varten on erillinen liiketila. Kaupparekisteri-ilmoituksen tekeminen on pakollista myös tilanteessa, jossa toiminimen palveluksessa on muita henkilöitä kuin yrittäjän oma aviopuoliso tai alaikäinen. Perustamisilmoituspakko ei koske maatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. Toki hekin, kuten kaikki muutkin yksityiset elinkeinonharjoittajat, voivat vapaaehtoisesti reksiteröityä kaupparekisteriin. Se on itse asiassa hyvin suositeltavaa kaikissa tilanteissa, sillä se suojaa yrityksen toiminimen ja tuo yritystoiminnalle uskottavuutta. Perustamisilmoituksen käsittelymaksu on 105 euroa. Se on maksettava etukäteen.

Hieman osakeyhtiön perustamisesta

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää aina rekisteröitymistä kaupparekisteriin. Jos sitä ei rekisteröidä kaupparekisteriin perustamissopimuksen allekirjoittamishetkestä kolmen kuukauden aikana, yhtiön perustaminen raukeaa siihen paikkaan. Nykyään osakeyhtiön voi perustaa netissä YTJ-asiointipalvelussa, jossa perustamisen voi tehdä jonkin verran halvemmalla kuin perinteistä paperista tapaa käyttäen. Joskin YTJ:n kautta perustettaessa henkilöllä on oltava suomalainen henkilötunnus ja nettipankin tunnukset. Netissä tehty osakeyhtiön perustamisilmoitus on 330 euroa. Paperilla tehtävä perustamisilmoitus maksaa 380 euroa + postituskulut.

Hieman avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisesta

Kuten osakeyhtiön kanssa, myös avoimen yhtiön (ay) ja kommandiittiyhtiön (ky) perustaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin. Se on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, mutta yhtiö syntyy siitä huolimatta jo siinä vaiheessa kun nimet laitetaan yhtiösopimukseen (paitsi jos syntyhetkestä sovitaan toisin). Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön perustamisilmoitus on 225 euroa. Se on maksettava etukäteen. Kaupparekisteri-ilmoitukseen tarvitaan alkuperäinen yhtiösopimus eikä yleensä muita liitteitä edellytetä, paitsi jos halutaan harjoittaa luvallista elinkeinoa. Silloin liitteeksi voi laittaa kopion elinkeinoluvasta.

Hieman osuuskunnan perustamisesta

Ilman poikkeusta osuuskunta on ilmoitettava kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Jos kaupparekisteri-ilmoitusta ei tehdä tuona aikana, osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunnan perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa 380 euroa. Kun osuuskuntaa perustetaan, sitä varten on laadittava kirjallinen sopimus. Sen tulee allekirjoittaa jokainen osuuskunna jäsen. Lisäksi jos osuuskunnasta annetaan osuuksia tai osakkeita muille kuin jäsenille, myös niiden merkitsijöiden on allekirjoitettava sopimus. Osuuskunnan sääntöihin on kirjattava vähintään osuuskunnan toiminimi, kotipaikkana oleva kunta ja toimiala. Lisäksi osuuskunnan perustamissopimuksessa on mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikkien perustajajäsenten nimet ja heidän merkitsemät osuudet, merkintähinnat osuuksista, osuuksien maksuajat, hallituksen jäsenet ja mahdollisesti myös hallituksen puheenjohtajan nimi on mainittava.